Pomiary ultradźwięków

Home / Aparatura pomiarowa / Pomiary ultradźwięków

Generator Sygnałów Szumowych typ PM-15

Generator Sygnałów Szumowych typ PM-15 jest źródłem losowych, elektrycznych sygnałów pomiarowych pokrywającym zakres częstotliwości ultradźwięków.
Generator wytwarza szum o równomiernej gęstości widmowej mocy (tzw. „szum biały”) oraz szum o obwiedni widma -3 dB/oktawę (tzw. „szum różowy”).

Źródło Akustycznych Sygnałów Ultradźwiękowych typ UF-1

Źródło Akustycznych Sygnałów Ultradźwiękowych typ UF-1 wytwarza sygnały akustyczne niezbędne do sprawdzania mikrofonów pomiarowych i mikrofonowych osłon przeciwwietrznych metodą akustyczną w warunkach pola swobodnego.
UF-1 umożliwia również sprawdzanie metodą akustyczną charakterystyk częstotliwościowych przyrządów pomiarowych wyposażonych w filtry pasmomowoprzepustowe tercjowe i oktawowe, w zakresie częstotliwości ultradźwięków.