Pomiary infradźwięków

Home / Aparatura pomiarowa / Pomiary infradźwięków

Kalibrator Infradźwiękowy typ IFC-2

Kalibrator Infradźwiękowy typ IFC-2 służy do sprawdzania akustycznych przyrządów pomiarowych dostosowanych do pomiarów w zakresie częstotliwości infradźwięków a także umożliwia wzorcowanie przyrządów pomiarowych w miejscu ich użytkowania, zwłaszcza w warunkach terenowych;

Kalibrator Infradźwiękowy typ IFC-1

Kalibrator Infradźwiękowy typ IFC-1 jest źródłem ciśnienia akustycznego o częstotliwości infradźwiękowej przeznaczonym do sprawdzania mierników poziomu dźwięku w zakresie niskich częstotliowości.
Kalibrator jest urządzeniem przenośnym, zasilanym z baterii i jest przeznaczony do wzorcowania przyrządów pomiarowych w miejscu ich użytkowania, a zwłaszcza w warunkach terenowych.
Przyrządy pomiarowe przeznaczone do pomiarów infradźwięków powinny być wzorcowane zgodnie z normą
PN-N-01338 "Akustyka. Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy".

Infradźwiękowa Komora Akustyczna typ PF-12

Infradźwiękowa Komora Akustyczna typ PF-12 jest źródłem ciśnienia akustycznego o częstotliwości infradźwiękowej do pomiarów w warunkach laboratoryjnych.
Komora Akustyczna jest przeznaczona do sprawdzania mierników poziomu dźwięku w zakresie niskich częstotliwości oraz sprawdzania mikrofonów pomiarowych pod kątem przenoszenia częstotliwości w zakresie infradźwięków.