Akustyka budowlana

Home / Aparatura pomiarowa / Akustyka budowlana

Stukacz Wzorcowy typ STM-1

Stukacz Wzorcowy typ STM-1 jest przeznaczony do badania izolacyjności stropów od dźwięków uderzeniowych w budynkach. Stukacz może być stosowany do oceny skuteczności tłumienia dźwięków uderzeniowych przez materiały izolacyjne stosowane w adaptacjach wibroakustycznych stropów, oraz podczas pomiarów transmisji dźwięków materiałowych przez elementy konstrukcyjne w budynku.
Urządzenie spełnia wymagania określone w normach: PN-EN ISO 140-7:2000, PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 717-2:2013-08..
Stukacz posiada opcję zdalnego włączania/wyłączania za pomocą sygnałów radiowych.

Obrotowe Ramię Mikrofonowe typ RM-10

Obrotowe Ramię Mikrofonowe typ RM-10 jest przeznaczone do stosowania podczas pomiarów izolacyjności akustycznej przegród w budynkach – zwłaszcza przy pomiarach wg normy PN-EN ISO 16283-1:2014-05 "Akustyka. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej i izolacyjności elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych". RM-10 znajduje również zastosowanie przy pomiarach mocy źródeł akustycznych oraz przy atestacji akustycznych komór pomiarowych. Podczas pomiarów izolacyjności akustycznej przegród budowlanych ramię obrotowe pozwala na znaczne skrócenie czasu przy operacjach uśredniania parametrów pola akustycznego po stronie nadawczej i odbiorczej - poprzez zredukowanie dużej liczby stałych punktów pomiarowych oraz liczby pozycji źródła dźwięku, wymaganych przez znormalizowane metodyki pomiarowe. Przy stosowaniu ruchomego ramienia i wielogłośnikowego źródła dźwięku liczba pomiarów może być radykalnie zmniejszona do jednego.

Lokalizator Akustyczny typ AL-2

Lokalizator Akustyczny typ AL-2 jest urządzeniem przeznaczonym do badań akustycznych w budownictwie – w szczególności gdy występuje przenoszenie boczne dźwięków, powodujące obniżenie izolacyjności akustycznej między mieszkaniami.
Lokalizator Akustyczny typ AL-2, ze względu na małe wymiary i łatwość użycia, może być stosowany w trudno dostępnych miejscach – pod podłogą systemową, nad sufitem podwieszanym, w kanałach wentylacyjnych itd. Poprzez porównanie z izolacyjnością ściany pełnej – pozwala na wykrycie miejsc o obniżonej izolacyjności akustycznej i ustalenie istotnych dróg przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych w budynkach.

Generator Sygnałów Testowych typ GST-1

Generator Sygnałów Testowych typ GST-1 jest źródłem elektrycznych sygnałów testowych, przeznaczonym do stosowaniu w zestawie pomiarowym do badania izolacyjności akustycznej zgodnie z normą PN-EN ISO 16283-1:2014-05 – Akustyka. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
Generator typ GST-1 wytwarza sekwencje wąskopasmowych sygnałów szumowych w zakresie częstotliwości od 100 Hz do 3150 Hz, lub w rozszerzonym zakresie od 50 Hz do 5000 Hz. Napięcie wyjściowe jest wystarczająco duże do pełnego wysterowania typowych wzmacniaczy mocy, stosowanych w układzie nadawczym zestawu do pomiarów izolacyjności akustycznej.

Generator Sygnałów Testowych typ GS-RT

Generator Sygnałów Testowych typ GS-RT jest źródłem elektrycznych sygnałów testowych, przeznaczonym do stosowaniu w zestawie pomiarowym do badania właściwości pogłosowych pomieszczeń w budynkach podczas pomiarów izolacyjności akustycznej przegród od dźwięków powietrznych.
W normie PN-EN ISO 16283-1:2014-05 – Akustyka. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych. określono rodzaje i zakresy sygnałów testowych – są to sygnały szumów wąskopasmowych uzyskane z sygnału o widmie szumu różowego, po zastosowaniu filtrów środkowo przepustowych o szerokości 1/3 oktawy. Podczas pomiarów czasu pogłosu w celu wyznaczenia współczynników niezbędnych do korekcji pogłosowej wyników pomiaru poziomu dźwięku w pomieszczeniach, stosuje się sekwencję sygnałów pomiarowych dla częstotliwości środkowych filtrów pasmowych 500 Hz, 1000 Hz i 2000 Hz.