Akustyka budowlana

Home / Aparatura pomiarowa / Akustyka budowlana

Stukacz Wzorcowy typ STM-1

Stukacz Wzorcowy typ STM-1 jest przeznaczony do badania izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, zwłaszcza do oceny izolacyjności stropów na dźwięki uderzeniowe w budynkach mieszkalnych.
Urządzenie spełnia wymagania określone w normach: PN-EN ISO 140-7:2000, PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 717-2:2013-08, PN-EN ISO 16283-2:2016-02.
Stukacz posiada opcję zdalnego włączania/wyłączania za pomocą sygnałów radiowych.

Obrotowe Ramię Mikrofonowe typ RM-10

Obrotowe Ramię Mikrofonowe typ RM-10 jest przeznaczone do stosowania podczas pomiarów izolacyjności akustycznej przegród w budynkach – zwłaszcza przy pomiarach wg normy PN-EN ISO 16283-1:2014-05 "Akustyka. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej i izolacyjności elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych". RM-10 znajduje również zastosowanie przy pomiarach mocy źródeł akustycznych oraz przy atestacji akustycznych komór pomiarowych. Podczas pomiarów izolacyjności akustycznej przegród budowlanych ramię obrotowe pozwala na znaczne skrócenie czasu przy operacjach uśredniania parametrów pola akustycznego po stronie nadawczej i odbiorczej - poprzez zredukowanie dużej liczby stałych punktów pomiarowych oraz liczby pozycji źródła dźwięku, wymaganych przez znormalizowane metodyki pomiarowe. Przy stosowaniu ruchomego ramienia i wielogłośnikowego źródła dźwięku liczba pomiarów może być radykalnie zmniejszona do jednego.

Lokalizator Akustyczny typ AL-2

Lokalizator Akustyczny typ AL-2 jest urządzeniem przeznaczonym do badań akustycznych w budownictwie – w szczególności gdy występuje przenoszenie boczne dźwięków, powodujące obniżenie izolacyjności akustycznej między mieszkaniami.
Lokalizator Akustyczny typ AL-2, ze względu na małe wymiary i łatwość użycia, może być stosowany w trudno dostępnych miejscach – pod podłogą systemową, nad sufitem podwieszanym, w kanałach wentylacyjnych itd. Poprzez porównanie z izolacyjnością ściany pełnej – pozwala na wykrycie miejsc o obniżonej izolacyjności akustycznej i ustalenie istotnych dróg przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych w budynkach.