Pomiary drgań

Home / Aparatura pomiarowa / Pomiary drgań

Kalibrator Drgań Mechanicznych typ WDS-2

Kalibrator Drgań Mechanicznych typ WDS-2 służy do sprawdzania przyrządów do pomiarów drgań
o oddziaływaniu ogólnym w trzech osiach (X,Y i Z) bez potrzeby demontażu gumowej osłony przetwornika siedziskowego.
Kalibrator wytwarza drgania o wartości skutecznej przyspieszenia 1 m/s² i częstotliwości 16 Hz.
Urządzenie spełnia wymagania określone w normie PN-EN ISO 8041-1:2017-07.

Kalibrator Drgań Mechanicznych typ WDS-3

Kalibrator Drgań Mechanicznych typ WDS-3 służy do sprawdzania przyrządów do pomiarów drgań
o oddziaływaniu ogólnym na organizm człowieka oraz na kończyny górne.
WDS-3 umożliwia badania przetworników siedziskowych bez potrzeby demontażu gumowej osłony przetwornika siedziskowego. Kalibrator wytwarza drgania o wartości skutecznej przyspieszenia 1 m/s² i częstotliwości 16 Hz oraz 10 m/s² i częstotliwości 80 Hz lub 160 Hz.
Urządzenie spełnia wymagania określone w normie PN-EN ISO 8041-1:2017-07.

Wielokanałowy Wzmacniacz Ładunkowy typ PW-4

Wielokanałowy Wzmacniacz Ładunkowy typ PW-4 jest czterokanałowym urządzeniem pomiarowym przeznaczonym do wzmacniania sygnałów dostarczanych z piezoceramicznych przetworników drgań mechanicznych. W każdym z czterech niezależnych kanałów pomiarowych istnieje możliwość regulacji wzmocnienia sygnału wejściowego oraz regulacji częstotliwości granicznej filtru górnoprzepustowego.
Oprócz niezależnych wyjść sygnałowych z każdego kanału – urządzenie posiada dodatkowe gniazdo wyjściowe z przełącznikiem, umożliwiającym przełączenie sygnału wyjściowego z poszczególnych kanałów.