<a href=pomiary infra- i ultradźwięków">

Dysponujemy zestawem aparatury pomiarowej, która pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników pomiarów hałasu infra- lub ultradźwiękowego.