<a href=ekspertyzy akustyczne">

Wykonujemy profesjonalne badania i ekspertyzy, które umożliwiają ocenę właściwości akustycznych obiektów budowlanych i zgodności z wymaganiami akustycznymi zawartymi w normach.