Akustyka budowlana

Home / Aparatura pomiarowa / Akustyka budowlana
 

Stukacz Wzorcowy typ STM-1

Stukacz Wzorcowy typ STM-1 jest przeznaczony do badania izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, zwłaszcza do oceny izolacyjności stropów na dźwięki uderzeniowe w budynkach mieszkalnych.
Urządzenie spełnia wymagania określone w załączniku A norm PN-ISO 140-6 i 140-7.

Lokalizator Akustyczny typ AL-2

Lokalizator Akustyczny typ AL-2 jest urządzeniem przeznaczonym do badań akustycznych w budownictwie – w szczególności gdy występuje przenoszenie boczne dźwięków, powodujące obniżenie izolacyjności akustycznej między mieszkaniami.
Lokalizator Akustyczny typ AL-2, ze względu na małe wymiary i łatwość użycia, może być stosowany w trudno dostępnych miejscach – pod podłogą systemową, nad sufitem podwieszanym, w kanałach wentylacyjnych itd. Poprzez porównanie z izolacyjnością ściany pełnej – pozwala na wykrycie miejsc o obniżonej izolacyjności akustycznej i ustalenie istotnych dróg przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych w budynkach.