Firma ECO-TECH od 2007 roku świadczy usługi w zakresie: profesjonalnych badań, ekspertyz i doradztwa związanych z projektowaniem oraz wdrażaniem rozwiązań technicznych służących eliminacji albo ograniczeniu hałasu i drgań mechanicznych.

Oprócz usług wykonujemy i dostarczamy również aparaturę pomiarową przeznaczoną do pomiarów akustycznych oraz specjalistyczne kalibratory akustyczne oraz kalibratory drgań mechanicznych.

Do prac pomiarowych wykorzystujemy profesjonalną aparaturę pomiarową, która posiada aktualne świadectwa wzorcowania wystawione przez laboratoria akredytowane. Metodyka pomiarów, które wykonujemy jest zgodna z wymaganiami obowiązujących norm.

Wysoki potencjał merytoryczny i techniczny oraz wieloletnie doświadczenie jakim dysponujemy gwarantuje Państwu profesjonalny poziom usług.

USŁUGI POMIAROWE
Mierzymy i oceniamy m.in.: parametry niezbędne do przygotowania projektu akustycznego lub adaptacji akustycznej.
EKSPERTYZY I DORADZTWO
Służymy wsparciem od momentu wykonania projektu akustycznego do jego finalizacji, a także w przypadku obiektów już istniejących.
Aparatura pomiarowa
Aparatura pomiarowa z naszej oferty znajduje zastosowanie w badaniach akustycznych oraz drgań mechanicznych.

Nasza Oferta

<a href=doradztwo techniczne">

doradztwo techniczne

Doradzamy m.in. w zakresie uwzględniania podstawowych zasad akustycznych w projektach architektonicznych i wykonawczych obiektów budowlanych.

<a href=ekspertyzy akustyczne">

ekspertyzy akustyczne

Wykonujemy profesjonalne badania i ekspertyzy, które umożliwiają ocenę właściwości akustycznych obiektów budowlanych i zgodności z wymaganiami akustycznymi zawartymi w normach.

<a href=pomiary infra- i ultradźwięków">

pomiary infra- i ultradźwięków

Dysponujemy zestawem aparatury pomiarowej, która pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników pomiarów hałasu infra- lub ultradźwiękowego.

<a href=akustyka architektoniczno-budowlana">

akustyka architektoniczno-budowlana

Mierzymy i oceniamy m.in. parametry niezbędne do przygotowania projektu akustycznego lub adaptacji akustycznej.

<a href=aparatura pomiarowa">

aparatura pomiarowa

Aparatura pomiarowa z naszej oferty znajduje zastosowanie w badaniach akustycznych oraz drgań mechanicznych.

<a href=ochrona przed hałasem i drganiami">

ochrona przed hałasem i drganiami

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie wdrażania rozwiązań technicznych służących ograniczaniu hałasu i/lub drgań mechanicznych.

Nasi Klienci:


Kontakt

ECO-TECH

  • +48 22 378 39 22
  • office@ecotech.biz.pl
  • ul. św. Jacka Odrowąża 9
    03-310 Warszawa