Firma ECO-TECH od 2007 roku świadczy usługi w zakresie profesjonalnych badań, ekspertyz i doradztwa związanych z projektowaniem oraz wdrażaniem rozwiązań technicznych służących eliminacji albo ograniczeniu hałasu i drgań mechanicznych.

Oprócz usług wykonujemy i dostarczamy również aparaturę pomiarową przeznaczoną do pomiarów akustycznych oraz specjalistyczne kalibratory akustyczne i kalibratory drgań mechanicznych.

Do prac pomiarowych wykorzystujemy aparaturę pomiarową, która posiada aktualne świadectwa wzorcowania wystawione przez laboratoria akredytowane.
Metodyka pomiarów, które wykonujemy jest zgodna z wymaganiami obowiązujących norm.

Wysoki potencjał merytoryczny i techniczny oraz wieloletnie doświadczenie jakim dysponujemy gwarantuje Państwu profesjonalny poziom usług.

USŁUGI POMIAROWE
Mierzymy i oceniamy m.in.: parametry niezbędne do przygotowania projektu akustycznego lub adaptacji akustycznej.
EKSPERTYZY I DORADZTWO
Służymy wsparciem przy optymalizacji właściwości akustycznych na poszczególnych etapach realizacji inwestycji.
Aparatura pomiarowa
Aparatura pomiarowa z naszej oferty znajduje zastosowanie w badaniach akustycznych oraz pomiarach drgań mechanicznych.

Nasza Oferta

<a href=doradztwo techniczne">

doradztwo techniczne

Doradzamy m.in. w zakresie uwzględniania podstawowych zasad akustycznych w projektach architektonicznych i wykonawczych obiektów budowlanych.

<a href=ekspertyzy akustyczne">

ekspertyzy akustyczne

Wykonujemy profesjonalne badania i ekspertyzy, które umożliwiają ocenę właściwości akustycznych obiektów budowlanych i zgodności z wymaganiami akustycznymi zawartymi w normach.

<a href=pomiary infra- i ultradźwięków">

pomiary infra- i ultradźwięków

Dysponujemy zestawem aparatury pomiarowej, która pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników pomiarów hałasu infra- lub ultradźwiękowego.

<a href=akustyka architektoniczno-budowlana">

akustyka architektoniczno-budowlana

Mierzymy i oceniamy m.in. parametry niezbędne do przygotowania projektu akustycznego lub adaptacji akustycznej.

<a href=aparatura pomiarowa">

aparatura pomiarowa

Aparatura pomiarowa z naszej oferty znajduje zastosowanie w badaniach akustycznych oraz drgań mechanicznych.

<a href=ochrona przed hałasem i drganiami">

ochrona przed hałasem i drganiami

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie wdrażania rozwiązań technicznych służących ograniczaniu hałasu i/lub drgań mechanicznych.

Nasi Klienci:


Kontakt

Polityka Prywatności